Disclaimer

Door deze site te bezoeken ga je akkoord met de voorwaarden zoals die op deze site vermeld staan. Deze website is bedoeld voor het verstrekken van algemene informatie. GoCredible heeft haar website zo ingericht dat deze op computers maar ook op mobiele apparatuur toegankelijk zou moeten zijn. Door de nagenoeg ontelbare combinaties van apparatuur, operating systemen, versies en beveiligingsprogramma’s kan GoCredible een optimale werking van haar website niet in alle gevallen garanderen.

GoCredible maakt voor het leveren van de (sub)dienst en aanverwante prestaties gebruik van door derden geleverde diensten of producten. GoCredible is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn en functioneren van deze door derden geleverde diensten of producten. GoCredible spant zich in om haar gebruikers optimaal te informeren over de beschikbaarheid en werking van haar dienst.

GoCredible kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd aangeleverde gegevens van derden (bijvoorbeeld van de RDW), tenzij bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld.

Bezoekers worden gewezen op het feit dat doorverwijzingen naar andere websites uit serviceoogpunt worden gedaan. De verwijzing is direct nog indirect gecontroleerd. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor beoordeling van deze doorverwijzing. GoCredible draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid, tenzij bij GoCredible sprake is van opzet of grove schuld.

GoCredible is een gedeponeerd merk. Onze naam en ons logo mag dus niet door anderen zonder onze schriftelijke toestemming gebruikt worden.

Klachten kunnen schriftelijk gericht worden aan “klacht@gocredible.nl.

GoCredible staat geregistreerd bij De Nederlandsche Bank als Betaaldienstverlener, vrijgesteld van toezicht. Op deze site en de diensten van GoCredible is Nederlands recht van toepassing.


versie 8 April 2018